Postări

Se afișează postări din ianuarie, 2013

CURSURI AUTORIZATE

SC PROFESIONAL NEW CONSULT SRL organizeaza cursuri acreditate CNFPA/ANC in urmatoarele domenii: 1. Inspector Resurse Umane - 500 lei 2. Manager Resurse Umane - 650 lei 3. Inspector Sanatate si Securitate in Munca - 700 lei 4. Expert Securitate si Sanatate in Munca - 800 lei 5. Operator Masini cu Comanda Numerica (OMCN) - 550 lei 6. Tehnician Electronist - 650 lei 7. Formator - 500 lei 8. Expert Achizitii Publice - 700 lei 9. Contabilitate - 600 lei 10. Limba Engleza - 400 lei 11. Limba Franceza - 400 lei 12. Specialist Management Deseuri - 650 lei 13. Responsabil de Mediu - 700 lei 14. Operator Mase Plastice - 500 lei 15. Confectioner Cablaje Auto - 650 lei *include toate costurile, materiale curs, sustinere examen, eliberare diplome/ adevetinte de studiu Dosar inscriere: CI, certificat de nastere si casatorie, diploma de studii in copie Reduceri: 10%- Studenti ce urmeaza cursuri universitare zi in baza carnetului vizat; someri cu carnet…

CURS INSPECTOR RESURSE UMANE

CURS INSPECTOR RESURSE UMANE COD COR: 333304 Cerinte legale/ Grup tinta:Cursul se adreseaza celor ce urmaresc sa isi perfectioneze cunostintele pe care le au in domeniu, dar si celor ce vizeaza sa isi insuseasca o noua specializare. Competente dobandite:  intocmirea si gestionarea documentelor de evidenta a personalului;  organizarea recrutarii si selectiei personalului;  intocmirea statului de plata pentru personalul incadrat;  completarea REVISAL, conform metodologiei data de HG 500/ 2011. Tematica: Codul Muncii si ultimele modificari ale acestuia; REVISAL, mod de completare si transmitere, conform utimei actualizari, HG 500/ 2011; Legea pensiilor si legea somajului actualizate. Programa: Durata: 80 ore Formator: SERBAN George Cost curs: 500 lei *include toate costurile, materiale curs, sustinere examen, eliberare diplome/ adevetinte de studiu Dosar inscriere: CI, certificat de nastere si casatorie, diploma de studii in copie Reduceri: 10%- S…

CURS OPERATOR LA PRELUCRAREA MASELOR PLASTICE

CURS OPERATOR LA PRELUCRAREA MASELOR PLASTICE COD COR: 841203 Cerinte legale/ Grup tinta:Cursul se adreseaza celor ce urmaresc sa îsi perfectioneze cunostintele pe care le au în domeniu, dar si celor ce vizeaza sa se initializeze în aceasta meserie. Competente dobândite:  pregatirea instalatiilor, utilajelor si dispozitivelor specifice prelucrarii materialelor plastice;  pregatirea materiilor prime;  executarea produselor din materiale plastice termoreactive;  executarea produselor din materiale plastice termoplastice. Tematica: Notiuni introductive, definitii, tipuri de instalatii, utilaje si dispozitive specifice prelucrarii maselor plastice. Procedeele de prelucrare: presarea, extrudarea, injectia, calandrarea. Peglarea, explorarea si întretinerea instlatiilor. Tipuri de materii prime prelucrate, operatiuni efectuate de la pregatire, executare la finisarea produselor obtinute. Programa: Durata: 40 ore Locatia: Pitesti . Cost curs: 500 le…

CURS TEHNICIAN ELECTRONIST

CURS TEHNICIAN ELECTRONIST COD COR: 311402 Cerinte legale/ Grup tinta: Cursul se adreseaza celor ce urmaresc sa isi perfectioneze cunostintele pe care le au in domeniu, dar si celor ce vizeaza sa se initializeze in aceasta meserie. Competente dobandite:  elaborarea documentatiei constructive, a celei tehnologice si a normativelor de timp;  operarea la masini si echipamente pentru procese automate/ semiautomate;  proiectarea asistata de calculator a circuitelor imprimate si manuala a circuitelor imprimate;  realizarea: circuitelor imprimate; modelelor experimentale; prototipurilor; schitelor;  redactarea documentatiei; ridicarea schemei electrice a blocurilor/ modulelor;  tehnoredactarea utilizand procesoare de text; testarea/ punerea in functiune a aparatelor electronice. Tematica: Notiuni generale de electronica: realizare montaj, punerea in functiune, intretinerea si repararea instalatiilor electromecanice. Testarea prototipurilor, conceperea…