CURS Specialist în Managementul Deşeurilor

Profesional New Consult deschide cursul  “Specialist înmanagementul deşeurilor” – cod COR 325713, curs autorizat ANC (Autoritatea Naţionala pentru Calificări), recunoscut de Ministerului Educaţiei şi Ministerului Muncii. Ultimele locuri disponibile pentru aceastã sesiune.

Cursul se adreseaza tuturor companiilor şi instituţiilor publice, care, în conformitate cu art. 22, alin. 3 din legea 211/2011 au urmãtoarele obligaţii “ Deţinătorii/ Producătorii de deşeuri persoane juridice, comercianţii, precum şi operatorii economici prevăzuţi la alin. 2 (operatorii economici autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului pentru efectuarea operaţiunilor de colectare şi transport), au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane “.
Alin. 4. din aceeaşi lege stipuleazã « Persoanele desemnate, prevazute la alin. 3, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate ».Nerespectarea prevederilor articolului mai sus menţionat poate fi sancţionat cu amenzi contravenţionale de la 15 000 lei la 30 000 lei !!!

Pentru a accede la curs documentele necesare sunt, copii xerox ale certificatului naştere, cãsãtorie, carte identitate, diploma studii (minim liceu).
Cursul prevede atât aplicaţii practice, cât şi teoretice, fiind studiat în cadrul acestuia un studiu de caz, pentru a stabili modalitatea de de raportare şi gestionarea a deşeurilor în cadrul unei firme sau instituţii publice .
Competenţele obţinute la finalul cursului constau în:
•  planificarea, gestiunea şi managementul deşeurilor ;
• raportarea evidenţei gestiunii deşeurilor;
• aplicarea celor mai bune metode în vederea valorificării, reciclării, reutilizării şi eliminarii deşeurilor ;
• controlul şi etichetarea în mod corect a deşeurilor periculoase ;
• modalitatea de lucru cu instituţiile competente în domeniu.

Dacã doriţi sã parcurgeţi cursul de “Specialistîn managementul deşeurilor” – cod COR 325713 , acreditat ANC, recunoscut de Ministerele Muncii şi Educaţiei nu uitaţi sã vã adresaţi centrului de studii Profesional New Consult la telefoanele 0784.045.025, 0784.333.777 sau puteţi remite un email la adresa : office@profesionalnewconsult.ro.
Ne gãsiţi ȋn Piteşti la urmãtoarea adresã : str. Ana Ipãtescu, nr. 36, etaj 3, Piteşti, Argeş, lângã Guiness Pub

Alte cursuri organizate de Profesional New Consult în perioada urmãtoare sunt :

            Curs Inspector Resurse Umane ;


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Beneficiază de ultimele săptămâni din Campania 10 ani 100 premii

Curs Coafor / Hair Style

Curs FRIZER