MANAGER DE PROIECT

Stimati cursanti, cursul de Manager de proiect initiat de compania noastră îsi propune să analizeze problemele cu care orice manager se confruntă în momentul în care urmează să initieze un proiect, de la întocmirea planului de actiune, la contractare si alocare de resurse, la monitorizare, evaluare si încadrarea în termene limită. Vor fi abordate atât elemente de teorie, cat si practică în domeniu, accentul fiind pus pe invatarea experimentală, implicit pe lucrul în echipa.

În partea teoretică a cursului ne propunem să abordăm următoarele aspecte:
• Elementele esentiale ale proiectului
• Analiza problemei
• Analiza factorilor interesati
• Analiza SWOT
• Scop, obiective, activităti, buget, resurse
• Analiza riscurilor
• Contractarea şi subcontractarea – achiziţiile publice
• Monitorizarea si evaluarea
• Elementele unei propuneri de finantare
• Managementul resurselor umane, timpului, activitătilor, situatiilor dificile
• Asigurarea respectării prevederilor contractuale ale proiectului
• Promovarea proiectului
• Controlul bugetului
• Raportarea proiectului
• Durabilitate
Partea practică va cuprinde o serie de teste, aplicatii si studii de caz menite să dezvolte cursantilor abilitatea de a solutiona cu minim de efort si pierderi problemele ce pot apărea pe parcursul derulării unui proiect, precum si spiritul de leader al participantilor.

COST CURS - 650 LEI / include toate costurile, materiale curs, sustinere examen, eliberare diplome/adeverinte de studiu - PLATA IN RATE
DETALII ŞI ÎNSCRIERI LA TELEFON 0784.045.025
http://www.profesionalnewconsult.ro
office@profesionalnewconsult.ro
CURS AUTORIZAT CNFPA

ATENTIE !
Costul cursurilor autorizate de CNFPA se deduce integral din impozitul pe profit sau pe venit! Conform art.34 din Ordonanta nr.129/2000 republicata : societatile comerciale, companiile si societatile nationale, regiile autonome si alte institutii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariatilor, cheltuieli care se deduc, dupa caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Beneficiază de ultimele săptămâni din Campania 10 ani 100 premii

Curs FRIZER

Make-Up Basic Deluxe la Profesional New Consult Academy