MANAGER RESURSE UMANE

Cursul de Manager resurse umane inițiat de compania noastră își propune să analizeze problemele cu care orice manager se confruntă în momentul în care urmează să inițieze un proiect, de la întocmirea planului de acțiune, la contractare și alocare de resurse, la monitorizare, evaluare și încadrarea în termene limită. Vor fi abordate atât elemente de teorie, cât și practică în domeniu, accentul fiind pus pe învățarea experiențială, implicit pe lucrul în echipă.

Partea teoretică a cursului, a cărui tematica include rolul și poziția departamentului de resurse umane în cadrul unei organizații, tehnici de recrutare și selecție a personalului, precum și legislație și politici manageriale, își propune să ofere participanților, după parcurgerea modulului, următoarele competențe:
• Consilierea celorlalți manageri în probleme de resurse umane
• Coordonarea drsfășurării activităților de resurse umane
• Coordonarea alborării politicilor din departamentul de resurse umane
• Coordonarea personalului din departamentul de resurse umane
• Elaborarea strategiei de resurse umane
• Monitorizarea costurilor de personal
• Monitorizarea sistemului de relații de muncă al organizației
• Organizarea activității departamentului de resurse umane
• Reprezentarea compartimentului de resurse umane
Partea practică va cuprinde o serie de teste, aplicații si studii de caz legate de probleme ce ar putea apărea în activitatea departamentului de resurse umane, precum și modul în care acestea pot fi soluționate.

COST CURS - 600 LEI / include toate costurile, materiale curs, sustinere examen, eliberare diplome/adeverinte de studiu - PLATA IN RATE
DETALII ŞI ÎNSCRIERI LA TELEFON 0784.045.025
http://www.profesionalnewconsult.ro
office@profesionalnewconsult.ro
CURS AUTORIZAT CNFPA
ATENTIE !
Costul cursurilor autorizate de CNFPA se deduce integral din impozitul pe profit sau pe venit! Conform art.34 din Ordonanta nr.129/2000 republicata : societatile comerciale, companiile si societatile nationale, regiile autonome si alte institutii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariatilor, cheltuieli care se deduc, dupa caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Beneficiază de ultimele săptămâni din Campania 10 ani 100 premii

Curs FRIZER

Make-Up Basic Deluxe la Profesional New Consult Academy