Curs Specialist în Managementul Deşeurilor


Profesional New Consult organizeazã curs  “Specialist în managementul deşeurilor”, curs acreditat ANC (Autoritatea Naţionala pentru Calificări), recunoscut de Ministerului Educaţiei şi Ministerului Muncii. Ultimele locuri disponibile pentru aceastã sesiune.

Cursul se adreseaza tuturor companiilor şi instituţiilor publice, care, în conformitate cu art. 22, alin. 3 din legea 211/2011 au urmãtoarele obligaţii “ Deţinătorii/ Producătorii de deşeuri persoane juridice, comercianţii, precum şi operatorii economici prevăzuţi la alin. 2 (operatorii economici autorizaţi din punct de vedere al protecţieimediului pentru efectuarea operaţiunilor de colectare şi transport), au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane “.
Alin. 4. din aceeaşi lege stipuleazã « Persoanele desemnate, prevazute la alin. 3, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate ».
Nerespectarea prevederilor articolului mai sus menţionat poate fi sancţionat cu amenzi contravenţionale de la 15 000 lei la 30 000 lei !!!

În perioada 15 Decembrie 2015 – 15 Martie 2016, Profesional New Consult deruleazã campania cu premii denumtã generic "Formeaza-teşi vei fi premiat!" Pentru participarea la campanie trebuie sã vã înscrieţi la cursurile organizate de Profesional New Consult in perioada sus menţionatã şi sã achitaţi cursul integral intrând astfel în competiţia la finalul careia puteti castiga premii ȋnsemnate .

Dacã doriţi sã parcurgeţi cursul de “Specialistîn managementul deşeurilor”, acreditat ANC, recunoscut de Ministerele Muncii şi Educaţiei nu uitaţi sã vã adresaţi centrului de studii Profesional New Consult la telefoanele 0784.045.025, 0784.333.777 sau puteţi remite un email la adresa : office@profesionalnewconsult.ro.
Ne gãsiţi ȋn Piteşti la urmãtoarea adresã : str. Victoriei, nr. 36, etaj 3, Piteşti, Argeş, lângã Guiness Pub

Alte cursuri organizate de Profesional New Consult în perioada urmãtoare sunt :

            Cursul Inspector Resurse Umane (http://www.profesionalnewconsult.ro/cursuri-autorizate/management-si-cariera/curs-inspector-resurse-umane)
Curs Contabilitate (http://www.profesionalnewconsult.ro/cursuri-autorizate/management-si-cariera/curs-contabilitate)

Curs Inspector Sãnãtate şi Securitate în Muncã (http://www.profesionalnewconsult.ro/cursuri-autorizate/management-si-cariera/curs-inspector-securitate-si-sanatate-in-munca)

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Black Friday 2017

Curs Coafor / Hair Style

Curs Machiaj Basic Premium