CURS EXPERT ACHIZITII PUBLICE

Cursul este util si se adreseaza angajatilor din departamentele de achizitii publice, vanzari, juridic, financiar, investitii, tehnic; membrii comisiei de evaluare a ofertelor de produse si servicii.
Obiectivele propuse fiind aprofundarea cunostintelor teoretice si practice in vederea cresterii gradului de perfectionare al expertilor in achizitii publice.
FOARTE IMPORTANT!!! Cursul este necesar atât pentru firmele ce opereaza in domeniul achizitiilor publice dar si pentru lucratorii din institutiile publice.
Tematica: introducere şi principii generale; tipuri de contracte de achizitii publice; autoritati contractante, domeniile de aplicare si exceptii; calendarul achizitiilor publice şi programul anual de achizitii publice; estimarea valorii contractelor de achizitii publice; caietul de sarcini si termene de solicitare a clarificarilor; reguli de participare la procedura de atribuire; publicarea anunturilor: de intentie, de participare si de atribuire; reguli speciale de transparenta, de comunicare şi transmitere a datelor si de evitare a conflictelor de interese; licitatia deschisa, licitatia restransa, dialogul competitiv; negocierea cu/fara publicarea prealabila a unui anunt de participare; cererea de oferta; concursul de solutii; sistemul electronic de achizitii publice (site-ul www.e-licitatie.ro); atribuirea contractelor de achizitii publice, oferte alternative, subcontractanti; criterii de calificare si selectie: situatia financiara a ofertantului, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economico-financiara, capacitatea tehnica, standarde de asigurare a calitatii, criteriul de atribuire a contractelor de achizitii publice; stabilirea ofertei castigatoare si informarea candidatilor; incheierea contractelor de achizitie publica; anularea aplicarii procedurii de atribuire; contractele de concesiune si contractele sectoriale in activitati relevante; solutionarea contestatiilor; Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, cai de atac impotriva deciziilor C.N.S.C.; solutionarea litigiilor in instanta; contraventii si sanctiuni
DETALII ŞI ÎNSCRIERI LA TELEFON 0784.045.025
40 ore - 600 lei
  ATENTIE !
  Costul cursurilor autorizate de CNFPA se deduce integral din impozitul pe profit sau pe venit! Conform art.34 din Ordonanta nr.129/2000 republicata : societatile comerciale, companiile si societatile nationale, regiile autonome si alte institutii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariatilor, cheltuieli care se deduc, dupa caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Beneficiază de ultimele săptămâni din Campania 10 ani 100 premii

Curs FRIZER

Make-Up Basic Deluxe la Profesional New Consult Academy