CURS INSPECTOR SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA


Cursul se adreseaza personalului cu atributii concrete in serviciul de securitate si sanatate in munca, dar si celor ce aspira la ocuparea unui atare post in acest domeniu de activitate, consolidand cunostintele in domeniu, prin aplicatii practice si aprofundarea teoriei in materie.
Cursul isi propune sa abordeze :
Legislatia romana in vigoare cu privire la securitatea si sanatatea in munca
Legaturile ce se realizeaza in timpul procesului de munca intre compartimentele sistemului de munca
Drepturile si obligatiile angajatilor precum si obligatiile angajatorului cu privire la SSM
 - actele normative in vigoare care se refera la drepturile si obligatiile angajatilor precum si obligatiile angajatorului cu privire la SSM
Accidentele de munca, bolile profesionale si bolile legate de profesiune
Organizarea activitatii de securitate si sanatate in munca la nivelul angajatorului
Instruirea personalului angajat
 - prevederile legale in vigoare cu privire la instruirea personalului angajat
 - completarea fisei individuale de instructaj
 - formarea si perfectionarea personalului cu atributii in SSM
Factorii de risc de accidentare si imbolnavire profesionala la locul de munca
 - definirea factorilor de risc si a nivelului de risc/securitate
 - criterii de identificare a factorilor de risc ; notiuni de evaluare a nivelului de risc/securitate
Metodele si mijloacele de protectie impotriva electrocutarilor si pentru prevenirea acestora
Finantarea cheltuielilor de SSM suportate de angajator
 - prevederile Legii 319/2006 cu privire la finantarea cheltuielilor de protectie a muncii
 - intocmirea planului anual de masuri si cheltuieli pentru SSM
Organizeaza timpul de munca si de odihna, munca in schimburi, munca femeilor cat si a tinerilor
Locul de munca cu conditii deosebite si cu pericol grav si iminent ; incidente periculoase, agenti chimici periculosi
DETALII ŞI ÎNSCRIERI LA TELEFON 0784.045.025
80 ore (40 teorie, 40 practicã) - 600 lei
  ATENTIE !
  Costul cursurilor autorizate de CNFPA se deduce integral din impozitul pe profit sau pe venit! Conform art.34 din Ordonanta nr.129/2000 republicata : societatile comerciale, companiile si societatile nationale, regiile autonome si alte institutii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariatilor, cheltuieli care se deduc, dupa caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Beneficiază de ultimele săptămâni din Campania 10 ani 100 premii

Curs FRIZER

Make-Up Basic Deluxe la Profesional New Consult Academy