Curs Coordonator Sãnãtate şi Securitate în Muncã pentru şantiere temporare sau mobile

O nouã sesiune a cursului de Coordonator Sãnãtate şiSecuritate ȋn Muncã, se va organiza ȋn luna iulie 2016 de cãtre Profesional New Consult, cursul fiind acreditat ANC, recunoscut de Ministerele Muncii si Educaţiei.

           Având în vedere prevederile art.51 alin.(2) din Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr.319/2006 şi ale art.72 din Hotărârea Guvernului nr.300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare şi mobile, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse a emis Ordinul 242/2007, Ordin ce reglementează Regulamentul privind formarea specifică de coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă pe durata elaborării proiectului şi/sau a realizării lucrării pentru şantiere temporare ori mobile.

          Coorodonatorul de Securitate si Sãnãtate ȋn Muncã  este persoana abilitatã, conform legii sã coordoneze şi sã supravegheze lucrãrile din punct de vedere al sãnãtãţii şi securitãţii ȋn muncã, acesta fiind obligat sã deţinã un certificat de Coordonator SSM, pe care are obligaţia de a-l reȋnnoi periodic. Printre altele, tematica cursului abordeazã subiecte cum ar fi : Intocmirea planului de securitate si sanatate si a Registrului de coordonare; Verificarea gradului de constientizare al lucratorilor antreprenorilor/subantreprenorilor, privind sanatatea si securitatea muncii; Prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale; Verificarea modului de respectare a prevederilor legale in domeniul SSM, a utilizarii mijloacelor colective si individuale de protectie de catre lucratori.

Important! Înscrierile la cursurile organizate de Profesional New Consult pânã în data de 31.08.2016, veţi intra ȋn campania cu premii denumtã generic "Ovarã a cunoaşterii" . Pentru participarea la campanie trebuie sã vã înscrieţi la cursurile organizate de Profesional New Consult pânã la data sus menţionatã şi sã participaţi la acestea intrând astfel în competiţia la finalul cãreia puteti câştiga premii ȋnsemnate, televizor, tabletã, telefon mobil. De asemenea, pânã în 30 mai puteţi câştiga un tricou oferit de firmã tuturor celor care achitã integral cursul, desigur, aceştia beneficiind şi de însemnate reduceri de preţ.


Pentru urmãtoarea sesiune a cursului de Coordonator SSM, locurile sunt limitate iar dacã veţi dori sã îl parcurgeţi nu uitaţi sã vã adresaţi centrului de studii Profesional New Consult la telefoanele 0784.045.025, 0784.333.777, 0725.420.330, 0758.490.490 sau puteţi remite un email la adresa : office@profesionalnewconsult.ro, sediul firmei fiind în strada Victoriei, nr. 36, etaj 3, lângã Guiness Pub.

alte cursuri organizate de Profesional New Consult în perioada urmãtoare sunt :
           CursInspector Resurse Umane ;
           CursContabilitate ;       
           CursSpecialist Management Deşeuri ;
           CursArhivar ;


           

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Black Friday 2017

Curs Coafor / Hair Style

Curs Machiaj Basic Premium